ዳሽን ባንክ በግንባታ ላይ ያለ የሆቴል ህንፃ ባለበት ሁኔታ በሐራጅ መሽጥ ይፈልጋል

ዳሽን ባንክ በግንባታ ላይ ያለ የሆቴል ህንፃ ባለበት ሁኔታ በሐራጅ መሽጥ ይፈልጋል