ዳሸን ባንክ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 1147/2011 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የተበዳሪዎች ወይም የንብረት አስያዦች ቤቶች ባሉበት ሁኔታ በሐራጅ ይሸጣል

ዳሸን ባንክ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 1147/2011 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የተበዳሪዎች ወይም የንብረት አስያዦች ቤቶች ባሉበት ሁኔታ በሐራጅ ይሸጣል