Foodstuff and Drinks / Products and Services

የፋና ቦሌ ሸማቾች ኃላፊነቱ የተ/የህ/ሥራ ማሀበር በሥሩ ለሚተዳደሩት የሕብረተሰብ መዝናኛ ማዕከላት ጥሬ እቃዎችን ከአቅራቢዎች በጨረታ አወዳድሮ ከአሸናፊው ለተወሰነ ጊዜ ውል መግዛት ይፈልጋል

የጨረታ ማስታወቂያ

የፋና ቦሌ ሸማቾች ኃላፊነቱ የተ/የህ/ሥራ ማሀበር በሥሩ ለሚተዳደሩት የሕብረተሰብ መዝናኛ ማዕከላት ጥሬ እቃዎችን ከአቅራቢዎች በጨረታ አወዳድሮ ከአሸናፊው ለተወሰነ ጊዜ ውል መግዛት ይፈልጋል::

 • ሎት አንድ

  1. የበግ ሥጋ በኪሎ አንድ በግ ከ9 ኪሎ እስከ 10 ኪሎ ያልበለጠ
  2. የዶሮ ሥጋ በኪሎ
  3. እንቁላል በቁጥር
 • ሎት ሁለት

  1. አሳ በኪሎ
 • ሎት ሶስት

  1. ወተት በሊትር
 • ሎት አራት

  1. ጥሬ ቡና በኪሎ
  2. የተፈጨ ቡና (የማሽን) በኪሎ
 • ሎት አምስት

  1. ለጋ ቅቤ በኪሎ
  2. መካከለኛ ቅቤ በኪሎ
 • ሎት ስድስት

  1. የተለያዩ አትክልቶችን
 • የዘመኑ ግብር የከፈሉና በዘርፉ የታደሰ የንግድ ፈቃድ፣ የንግድ ምዝገባ፣ የአቅራቢነት ሰርተፊኬት፣ የቲን እና የቫት ተመዝጋቢነት ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ
 • የጨረታ ሰነዱን የማይመለስ ብር 100.00 (አንድ መቶ ብር) ለእያንዳንዱ ሎት በመክፈል ጨረታው በሪፖርተር ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ መግዛት ይችላሉ::
 •  ጨረታው ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ዕለት ጀምሮ በ10ኛው ቀን ከቀኑ 8፡00 ሰዓት ተዘግቶ በ8፡30 ሰዓት ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል::
 • የጨረታ ማስከበሪያ ለእያንዳንዱ ሎት ብር 1000.00 (አንድ ሺህ) በርpo ማስያዝ ይኖርባቸዋል::
 • ተጫራቾች የጨረታ ሰነዳቸውን ጨረታው ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 10ኛው ቀን ድረስ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ አድርገው ለዚሁ በተዘጋጀ የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል::
 • ማህበሩ የተሻለ አማራጭ ገኘ ጨረታውን በከፊል ወይም በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው::
 •  አድራሻ በቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 03 አስተዳደር ጎን 17/17 ሕ/ል/ማ ሻላ መናፈሻ

ስልክ 0116186504/0116184076

የፋና ቦሌ ሸማቾች ኃላፊነቱ የተ/የህ/ሥራ ማህበር