የድሬደዋ አስተዳደር የቀበሌ 09 አሰተዳደር ፅ/ቤት አነስተኛ የህዝብ መሸጋገሪያ ድልድይ ደረጃ ሰምንት እና ዘጠኝ (8፣ 9) ማሰራት ይፈልጋል

የድሬደዋ አስተዳደር የቀበሌ 09 አሰተዳደር ፅ/ቤት አነስተኛ የህዝብ መሸጋገሪያ ድልድይ ደረጃ ሰምንት እና ዘጠኝ (8፣ 9) ማሰራት ይፈልጋል