የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በ2014 በጀት ዓመት ንጋት ጋዜጣ ህትመት በጨረታ አወዳድሮ ለማሳተም ይፈልጋል

የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በ2014 በጀት ዓመት ንጋት ጋዜጣ ህትመት በጨረታ አወዳድሮ ለማሳተም ይፈልጋል