የደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ/ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ሞተር ሳይክል 150ሲሲ ፣ ለተለያዩ ሞተር ሳይክል ጎማ ፣ የተለያዩ ሞተር ሳይክል መለዋወጫ ዕቃ ግዥ በፋ/ዕቃና አገልግሎት ግዥ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

የደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ/ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ሞተር ሳይክል 150ሲሲ ፣ ለተለያዩ ሞተር ሳይክል ጎማ ፣ የተለያዩ ሞተር ሳይክል መለዋወጫ ዕቃ ግዥ በፋ/ዕቃና አገልግሎት ግዥ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል