የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከመንግስት በተፈቀደለት በጀት የኤፍ ኤም ሬዲዮ እቃ/Supply, Installation, Training and Commissioning of FM Radio for Debre Markos University/ግዥ ለመፈፀም በብሄራዊ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከመንግስት በተፈቀደለት በጀት የኤፍ ኤም ሬዲዮ እቃ/Supply, Installation, Training and Commissioning of FM Radio for Debre Markos University/ግዥ ለመፈፀም በብሄራዊ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል