Cleaning and Janitorial Equipment and Service / Computer and Accessories / Equipment and Accessories / House Furniture / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Stationery

የደሴ ከተማ አስተዳደር የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ የፅህፈት መሳሪያ፣ የፅዳት እቃዎች፣ ኤሌክትሮንስ እቃዎች ፣ ፈርኒቸር በ2013 ዓ.ም በጀት አመት በግልፅ ጨረታ በማወዳደር አሸናፊ መለየት ውል ይዞ ለማሰራት ይፈልጋል

ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ

 

የደሴ ከተማ አስተዳደር የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ እና በስሩ ላሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ኣገልግሎት የሚውል

 • ሎት 1 የፅህፈት መሳሪያ
 • ሎት 2 የፅዳት እቃዎች
 • ሎትኤሌክትሮንስ እቃዎች
 • ሎት 4 ፈርኒቸር 2013 . በጀት አመት በግልፅ ጨረታ በማወዳደር አሸናፊ መለየት ውል ይዞ ለማሰራት ይፈልጋል ::

ስለዚህ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የምታሟሉ አቅራቢዎች እንድትወዳደሩ ተጋብዛችኋል፡፡

 1. በዘርፉ የታደሰ ንግድ ፍቃድ ያላችሁ
 2. የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር ያላችሁ
 3. ግዥው 50000 ብር በላይ ከሆነ የተጨማሪ እሴት ታክስ /ቫት/ ከፋይነት ተመዘጋቢ የሆነና ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፡፡
 4. ተጫራቾች የጨረታ ሰነድ ለመውሰድ ሲመጡ ካላይ ከ1 እስከ 3 የተዘረዘሩትን ማስረጃዎችን ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ ሰነድ ይዘው መቅረብ አለባቸው
 5. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን 50 ብር ከግዥ ፋይናስ ቢሮ ጥር 6 26/1/2013 . ጀምሮ እስከ 10/2/2013 . 11:30 ድረስ ደሴ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ በግዥ ፋይናስ ቡድን ቢሮ ቁጥር 6 ድረስ በመቅረብ የጨረታ ሰነዱን መውሰድ ይችላሉ
 6. የሚገዙ እቃዎች አይነትና ዝርዝር መግለጫ /ስፔስፊኬሽን / ከጨረታው ሰነዱ ላይ ማግኘት ይችላሉ፡፡ የዋጋ ማቅረቢያ ሰነድ ላይ ስርዝ፤ድልዝና፤ ፍሉድ ካለው ከጨረታ ውጭ ስለሚያደርግ በጥንቃቄ መሞላት አለበት በተጨማሪ ጨረታው በሎት ድምር ስለሆነ ሙሉ በሙሉ መሞላት አለበት ካልተሞላ ግን ወድቅ ይሆናል
 7. ተጫራቾች የጨረታ ማስከሪያ የሞሉት ድምር 2% ከባንክ በተረጋገጠ የክፍያ ትዕዛዝ /ስፒኦ/ወይም በሁኔታው ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ማስያዝ አለባቸው እንዲሁም አሸናፊ የሚሆነው ድርጅት ያሸነፉበትን ዋጋ 10% የውለታ ማስከበሪያ ማስያዝ አለበት
 8. ማንኛውም ተጫራች የጨረታ ሃሳቡን በአንድ ወይም ወጥ በሆነ ሁለት ቅጅዎች ማለትም ዋናና ቅጅ በማለት በጥንቃቄ በመሙላት በፖስታ በማሸግ ደሴ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ በግዥና ፋይናንስ ቡድን ቢሮ ቁጥር 6 በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ዘወትር በስራ ሰዓት 26/1/2013 . ጀምሮ እስከ 10/2/13 . 11፡30 ድረስ መግዛት ትችላላችሁ፡፡
 9. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸውን በተገኙበ 11/2/2013 . 330 ሰዓት ላይ ታሽጎ 400 ሰዓት ላይ ደሴ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ በግዥ ቢሮ ቁጥር 6 ይከፈታል፡፡
 10. የጨረታ መክፈቻ ቀኑ የስራ ቀን ካልሆነ ጨረታው የሚከፈተው በሚቀጥለው የስራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ ይሆናል፡፡
 11. ወድድሩ የሚካሄደው በሎት ድምር ውጤት ነው።
 12. /ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።
 13. ስለጨረታው ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ በስ.ቁ0331116130  ደውለው መረዳት ይችላሉ፡፡

የደሴ ከተማ አስተዳደር

የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ