Addis Ababa, Gurage, Wollo Posted on July 29, 2020 Login to bookmark this Tender Welkite University የጨረታ ማስታወቂያ  የጨረታ መለያ ቁጥር wku 02/2013 የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ለ2013 በጀት ዓመት ለተለያዩ ትምህርት ክፍል ለመማር ማስተማር አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡  በዚሁ መሠረት፡ ሎት 1. ለሆርቲ ካልቸር ትምህርት ክፍል አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ ብር…4000 ሎት 2. ለአኒማል ፕሮዳክሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ ብር…12,500 ሎት 4 ለኬሚስትሪ ትምህርት ክፍል አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ ብር….15,000 ሎት 4 ለፕላንት ሳይንስ ትምህርት ክፍል አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ ብር…2,300 ሎት 5 ለባዮ-ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ ብር… 10700 ሎት 6. ለባዮሎጂ ትምህርት ክፍል አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ ብር…8900 ሎት 7. ለፋሽን ዲዛይን ትምህርት ክፍል አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች ግዥ የጨረታ ማስከበሪያ ብር…14000 ሎት 8. ለምግብ ማቀነባበር ትምህርት ክፍል አገልግሎት የሚውሉ አላቂ እቃዎች ግዥ […]

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field