የክሮስፖይንት ዲቨሎፕመንት አሶሴሽን ከጃንዋሪ 01/2021 -ዲሴምበር 31/2021 ዓ.ም ያለውን ሂሳብ በውጪ ኦዲተር አስመርምሮ እ.ኤ.አ ማርች 22 /2022 ለጠቅላላ ጉባኤ ማቅረብ ይፈልጋል

የክሮስፖይንት ዲቨሎፕመንት አሶሴሽን ከጃንዋሪ 01/2021 -ዲሴምበር 31/2021 ዓ.ም ያለውን ሂሳብ በውጪ ኦዲተር አስመርምሮ እ.ኤ.አ ማርች 22 /2022 ለጠቅላላ ጉባኤ ማቅረብ ይፈልጋል