Building Construction / Contract Administration and Supervision

የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋ/ኢ/ል/መምሪያ ግዥና ንብረት አስ/ ዳይሬክቶሬት በዞኑ ም/ቤት በኩል የዞኑ ም/ቤት አዳራሽ ጥገናና ማስፋፊያ ግንባታ ህጋዊ ተጫራቾችን በግልጽ አወዳድሮ ለማስገንባት ይፈልጋል

የግንባታ ጨረታ ማስታወቂያ 

የጨረታ መለያ 008/2012 

የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋ/ኢ/ል/መምሪያ ግዥና ንብረት አስ/ ዳይሬክቶሬት በዞኑ ም/ቤት በኩል

 • የዞኑ ም/ቤት አዳራሽ ጥገናና ማስፋፊያ ግንባታ ህጋዊ ተጫራቾችን በግልጽ አወዳድሮ ለማስገንባት ይፈልጋል። 

ስለሆነም :- 

 1. ደረጃቸው GC-7/BC-7 እና ከዚያ በላይ የሆኑ 
 2. የዘመኑን ፈቃድ ያሳደሱ፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ የተመዘገቡና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፤ 
 3. ተጫራቾች 15,000.00 /አሥራ አምስት ሺህ ብር ብቻ/ የጨረታ ዋስትና በሲፒኦ /የባንክ ጋራንት/ ማቅረብ የሚችሉ። 
 4. ከዞኑ ውስጥ በሚሠሩ ግንባታዎች ውል ያቋረጡ ኮንትራክተሮች መወዳደር አይችሉም። 
 5. ከዚህ በፊት በዞኑ ውስጥ ተወዳድረው አሸንፈውና ውል ገብተው እየሠሩ ያሉ ከሆነ ሥራቸው ከ70% በላይ መድረሱን የሚገልጽ ደብዳቤ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ካልሆነ በጨረታው መወዳደር አይችሉም :: 
 6. ተጫራቾች ለሥራው የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ21 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የማይመለስ ብር 200.00 /ሁለት መቶ ብር ብቻ/ በመክፈል ዘወትር ከሥራ ቀናት በፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ቢሮ ቁጥር 10 ቀርበው መውሰድ ይችላሉ። 
 7. ተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዶቻቸውን ፋይናንሻል አንድ ኦርጅናልና ሁለት ኮፒ በማሸግና አንድ ኤንቨሎፕ ውስጥ በማድረግ ጨረታው አየር ላይ ከዋለበት ቀን ጀምሮ በ22ኛው ቀን ከዚሁ ጨረታ በተዘጋጀ ሳጥን ውስጥ እስከ 9:00 ሰዓት ማስገባት ይኖርባቸዋል። 
 8. ጨረታ ው በዚያው ዕለት ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወሎቻቸው በተገኙበት 9፡00 ሰዓት ታሽጎ 9፡15 ሰዓት ይከፈታል። ቢሆንም 22ኛው ቀን የሥራቀን ካልሆነ በቀጣዩ የሥራ ቀን የሚከፈት ይሆናል። 
 • መ/ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው። የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋ/ኢ/ል/ መምሪያ ግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት። 
 • ለበለጠ መረጃ፦ 046-554-1393 / 0019/ ዱራሜ 

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ የከምባታ 

ጠምባሮ ዞን ፋይ/ኢኮ/ልማት 

መምሪያ – ዱራሜ