Building Construction / Contract Administration and Supervision / Finishig Works

የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋይናንስ መምሪያ በዞኑ አስ/ር በኩል በዱራሜ ከተማ የሚገነባ የባህል ማዕከል ቀሪ ሥራዎች ግንባታ ተጫራቾችን በግልጽ አወዳድሮ ለማስገንባት ይፈልጋል

የግንባታ ጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ መለያ 005/2013

የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋይናንስ መምሪያ በዞኑ አስ/ር በኩል በዱራሜ ከተማ የሚገነባ የባህል ማዕከል ቀሪ ሥራዎች ግንባታ ህጋዊ ተጫራቾችን በግልጽ አወዳድሮ ለማስገንባት ይፈልጋል፡- ስለሆነም

  1. ደረጃቸው GC-3/BC-3 እና ከዚያ በላይ የሆኑ
  2. የዘመኑን ፈቃድ ያሳደሱ፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ የተመዘገቡና የታክስ መለያ ቁጥር ያላቸው፣
  3. ጫራቶች 400,000/አራት መቶ ሺህ ብር ብቻ/ የጨረታ ዋስትና በሲፒኦ /የባንክ ጋራንት/ ማቅረብ የሚችሉ::
  4. ከዚህ በፊት በዞናችን ውስጥ ከዞን ማዕከልም ሆነ በወረዳዎች የግንባታ ጨረታ አሸንፈው እየሠሩ ያሉ ከሆነ የግንባታው ሥራ የደረሰበት ደረጃ 75% እና ከዚያበላይ ስለመድረሱ ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችል መሆን አለበት፤ ያለበለዚያ ግን ከጨረታ ውጪ ይሆናል፡፡
  5. ተጫራቾች ለሥራው የተዘጋጀውን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ21 ተከታታይ ቀናት ውስጥ የማይመለስ ብር 200 /ሁለት መቶ ብር ብቻ/ በመክፈል ዘወትር በሥራ ቀናት በፋይናንስ መምሪያ ቢሮ ቁጥር 10 ቀርበው መውሰድ ይችላሉ፡፡
  6. ተጫራቾች የመጫረቻ ሰነዶቻቸውን ቴክኒካልና ፋይናንሽያል እያንዳንዱ ኦርጅናልና ሁለት ኮፒ በማሸግና በአንድ ኤንቨሎፕ ውስጥ በማድረግ ጨረታው አየር ላይ ከዋለበት ቀን ጀምሮ በ22ኛው ቀን ለዚሁ ጨረታ በተዘጋጀ ሳጥን ውስጥ እስከ 8:30 ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡ ጨረታዉ በዚያው ዕለት ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት 8፡30 ታሽጎ 8፡45 ይከፈታል፡፡ ቢሆንም 22ኛው ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ በቀጣዩ የሥራ ቀን የሚከፈት ይሆናል፡፡ መ/ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

የከምባታ ጠምባሮ ዞን ፋይናንስ መምሪያ

ለበለጠ መረጃ፡- 046-554-1393 /1116/ ዱራሜ

የከምባታ ጠምባሮ ዞን

ፋይናንስ መምሪያ