የኦሮሚያ እንስሳት ሀብት ልማት ኤጀንሲ የእንስሳት መኖ ዘር በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል