Building and Warehouse / House / Others / Warehouse and Storage Service

የኦርሚያ ውሃና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ የዕቃ ግምጃ ቤት ለአንድ ዓመት ለመከራየት ይፈልጋል

የዕቃ ግምጃ ቤት ኪራይ ማስታወቂያ 

የኦርሚያ ውሃና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ የዕቃ ግምጃ ቤት ለአንድ ዓመት ለመከራየት ይፈልጋል 

  • የኪራዩ ቦታ ፊንፊኔ፣ ገለን እና ሰበታ ከተማ ውስጥ የቦታው ስፋት 5000 ካሜ እና ከዚያ በላይ የሆነ 
  • ርዝመቱ 40 ሜትር 
  • ስፉት 20 ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ 
  • ቢያንስ 10 ለቢሮ የሚሆን ከፍሎች ያለው እና የከፍሉ 
  • ስፋት 3 X4 የሆነ 
  • ዙሪያው አጥር ያለው ብሎኬት/ 
  • የተሟላ መብራት ያለው 
  • የውሃ መስመር ያለውና ለጥበቃ እና ዕቃ ማውረጃ በቂ ቦታ ያለው ስለሚፈልግ ለማከራየት የምትችሉ ደንበኞች የዋጋ ማቅረቢያችሁን በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ በማሸግ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለአስራአምስት ተከታታይ ቀናት እንድታቀርቡ 

አድራሻ 

ኦሮሚያ ውሃና ሀብት ልማት ቢሮ 6ተኛ ፎቅ የቢሮ ቁጥር 601 ቦሌ መንገድ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ቶሚ ታወር ፊትለፊት ስልክ ቁጥር 0115 54 93 33 

የኦሮሚያ ውሃና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ