የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ንብረት ባለበት ሁኔታ በጨረታ እጅ በእጅ/በካሽ/ወይም በከፊል ብድር ለመሸጥ ይፈልጋል

የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ንብረት ባለበት ሁኔታ በጨረታ እጅ በእጅ/በካሽ/ወይም በከፊል ብድር ለመሸጥ ይፈልጋል