Construction Machinery / Construction Machinery and Equipment / Machinery and Equipment

የኢሉባቦር ዞን የበቾ ወረዳ ገ/ኢ/ል/ት/ጽ/ቤት በ2013 ዓ.ም በጀት ዘመን የመንገድ ስራ ማሽኖች በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመከራየት ይፈልጋል

ለ3ኛ ጊዜ የወጣ የጨረታ

ማስታወቂያ

የኢሉባቦር ዞን የበቶ ወረዳ ገ/ኢ/ል/ት/ጽ/ቤት በ2013 ዓ.ም በጀት ዘመን በስሩ ላሉት የመንገዶች ስራ ባለሥልጣን መስሪያ ቤት እና መንግስታዊ ያልሆኑት ድርጅቶች አገልግሎት የሚውሉ ከዚህ በታች የተጠቀሱትን የመንገድ ስራ ማሽኖች በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመከራየት ይፈልጋል

ተ.ቁ

ዝርዝር የጨረታ ሰነድ

ዝርዝር የጨረታው ሁኔታ

1

የተለያዩ የመንገድ ስራ ማሽኖች

ኪራይ

በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ድርጅቶች የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት ይጠበቅባቸዋል።

 1. በስራ ዘርፉ ላይ ህጋዊ የታደሰ የንግድ ፈቃድ ያለው
 2. የቫት ተመዝጋቢ የሆኑና የዘመኑን ግብር የከፈሉበት ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ
 3. ተወዳዳሪዎች ለመልካም ስራ አፈፃፀም ላላቸው ግብረ መልስ /Feed back/ የሚገልፅ ደብዳቤ /ክሊራንስ/ ከዚህ በፊት ከሰሩበት ቦታ ማቅረብ መቻል አለባቸው፡፡
 4.  ወረዳው ወይም ድርጅቱ ከዚህ በፊት የፍርድ ቤትም ሆነ በሌላ ሁኔታ ክርክርም፤ ለስራ አለማሳካትና አፈፃፀም ጋር ተያይዞ ካለው ተዳዳሪዎችን አያወዳድርም እንዲሁም አያሰራም፡፡
 5.  ተጫራቾች በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ተመዝግበው ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ
 6. የጨረታ ማስከበሪያ፤ 20,000(ሀያ ሺህ) በተመሰከረ CPO/በካሽ ብር ማስያዝ /ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 7. ከሚከፈለው ጠቅላላ ገቢ 2% (TOT )መከፈል የሚችል
 8. ተጫራቾች ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 10 የስራ ቀናት የጨረታውን ሰነድ ከበቾ ወረዳ ገ/ኢ/ል/ት/ጽ/ቤት ቢሮ ቁጥር 11 በማይመለስ 50 ብር በመግዛት ሞልተው አሽገው በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል። የጨረታ ሣጥኑ ከላይ በተጠቀሰው በ10ኛ ቀን ከሰዓት በኋላ በ10፡00 ሰዓት ይዘጋል፡፡
 9. ጨረታው የሚከፈተው ከወጣበት በ 11ኛው ቀን ከሰአት በኋላ 8፡00 ሰአት ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ውክልና ባለው በተገኙበት ይሆናል የጨረታውን መከፈቻ ቀን እና ሰዓት የሚስተላልፉ ሁኔታዎች ካሉ ባስመዘገቡት ስልክ ቁጥር መረጃ የሚሰጥ ይሆናል
 10. አሸናፊው የሚያቀርበውን ዕቃ ጥራቱን እና ሞዴል ስሪቱን እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች በተመለከተ መስሪያ ቤቱ ውክልና የሰጠው ባለሙያ አስመስክሮ ትዕዛዝ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ 10 ቀን ውስጥ ማስረከብ የሚችል፡፡
 11. በጨረታው ላይ የሚያቀርበው የብርና ሣንቲም ጹሑፍ ስርዝ ድልዝ ካለው ተቀባይነት የለውም፡፡
 12. መሥሪያ ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ ጨረታውን የመሰረዝ መብት የተጠበቀ ነው፡፡
 13. ለበለጠ መረጃ፡- ስልክ ቁጥር 0910043852፣ 0932461998፤0923346822 ፤0917831415

በኢሉባቦር ዞን የበቾ ወረዳ ገንዘብና

ኢኮኖሚ ትብብር ጽ/ቤት