የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የደህንነት ካሜራ ዕቃዎች በግልፅ ጨረታ በማወዳደር ለመግዛት ይፈልጋል