Cleaning and Janitorial Equipment and Service / Stationery

የአዲስ አበባ ሲኒማ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት የተለያዩ የጽሕፈት መሣሪያዎችና የፅዳት ዕቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

የጽሕፈት መሣሪያዎችና የጽዳት ዕቃዎች

የጨረታ ማስታወቂያ

የአዲስ አበባ ሲኒማ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት የተለያዩ የጽሕፈት መሣሪያዎችና የጽዳት ዕቃዎችን ሕጋዊ የንግድ ፈቃድና የሥራ ፍቃድ ያላቸውና የዘመኑን ግብር የከፈሉ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገቡ ተጫራቾችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡

  1. የማይመለስ ብር 150 (መቶ ሃምሳ ብር) በመከፈል በሥራ ሰዓት ቢሮ ቁጥር 4 የጨረታ ሰነዱን ማግኘት ይችላል፡፡
  2. በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ ያቀረባቸውን የጨረታ ሰነዶች ከጨረታ መዝጊያው ሰዓት በፊት ለዚሁ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት አለበት፡፡
  3. ተጫራቾች ጨረታው በማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ10 ተከታታይ የሥራ ቀናት ከፍት ሆኖ 11ኛው የሥራ ቀን ከጠዋቱ በ4፡00 ሰዓት ታሽጎ በዚሁ ቀን 4፡30 ሰዓት ላይ ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡
  4.  ድርጅቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
  • የስልክ ቁጥር፡- 0111570467/68

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሲኒማ ቤቶች

አስተዳደር ድርጅት