Computer and Accessories / Equipment and Accessories / Installation / Maintenance and Other Engineering Services / Networking Equipment and Installation / Telecommunication Equipment

የአማራ ሕንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት የተለያዩ የኤሌክትርክሪ እቃዎች ፣የዳታ ሲስተም እቃዎች አቅርቦት እና የዳታና የቴሌ ሲስተም (DATA NETWORK SYSTEM) አቅርቦትና የገጠማ ሥራ ህጋዊና ብቃት ያላቸውን ፋብሪካዎችና አቅራቢዎች በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

የግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ቁጥር 01/2018

የአማራ ሕንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ለሚገነባቸው ለመራዊ፣ ለእንጅባራ፣ ለፍኖተ ሰላም፣ ለዳንግላ፣ ለቻግኒ የገጠር ሽግግር ማዕከል ግንባታ፣ለሥራ አመራር አካዳሚ ግንባታ፣ ለባህር ዳር መሬት አስተዳደር ቢሮ ግንባታ እና ለሌሎች ፕሮጀክቶች አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ

 • የኤሌክትርክሪ እቃዎች
 • የዳታ ሲስተም እቃዎች አቅርቦት እና
 • የዳታና የቴሌ ሲስተም (DATA NETWORK SYSTEM) አቅርቦትና የገጠማ ሥራ ህጋዊና ብቃት ያላቸውን ፋብሪካዎችና አቅራቢዎች በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል።

ስለዚህ በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ተጫራቾች መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን እየገለጽን፤ የጨረታ ሰነዱንባ/ዳር ከተማ አማራሕንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ቀበሌ 11 ኮብል አክሲዮን ማህበር ፊት ለፊት ቢሮ ቁጥር 11 የማይመለስ ብር 200.00 /ሁለት መቶ ብር/ በመክፈል ማስታወቂያው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ16 ተከታታይ ቀናት መውሰድ ይችላሉ።የጨረታው ዉድድር በሎት/በምድብ ድምር ዋጋ የሚታይ ሲሆን፤ በአንድ ሎት/ምድብ/ ለተጠየቁ እቃዎች ለሁሉም (ሙሉ በሙሉ) ዋጋ መሙላት እንዳለባችሁ እናሳስባለን።ነገር ግን ለድርጅቱ የተሻለ ጥቅም ያስገኛል ተብሎ ከታመነበት በድርጅቱ መመሪያ መሰረት ውድድሩን በነጠላ ዋጋ በማወዳደር ዝቅተኛ የሆነውን በመምረጥ ግዥ ሊፈፅም ይችላል።

የጨረታ ሰነዱን / 4ኪሎ ፕሬስ ድርጅት ጀርባ በሚገኘው በአ/ ማስተባበሪያ /ቤት ቢሮ መግዛት (መውሰድ) የሚቻል መሆኑ እንገልፃለን ስለ / /ቤቱ  መረጃ ለመጠየቅ ስልክ ቁጥር፡– +251 111265652/ 0918800364

 1. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ኦርጅናልና ኮፒውን በመለየት በተለያዩ ፖስታዎች  በጥንቃቄ በማሸግ ማስታወቂያው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 16ኛው ቀን (16 ተከታታይ ቀናትን በመቁጠር) ከቀኑ 800 ሠዓት ድረስ ብቻ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል።16ኛው ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀን እስከ ቀኑ 800 ሠዓት ድረስ ማስገባት ይኖርባቸዋል።
 2. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ጨረታው በተዘጋበት ቀን ከቀኑ 830 ሠዓት በድርጅቱ ቢሮ ቁጥር 18 ይከፈታል።በሚቀርበው የጨረታ ሰነድ ማሟላት ያለበት፡
  • 2.1 በዘርፉ የንግድ ሥራ ፈቃድና ለዘመኑ ስለመታደሱ ማረጋገጫ፣
  • 2.2. ማንኛውም የወቅቱን የመንግሥት ግብር ለመክፈሉ ወይም ሌሎች  ግዴታዎችን ስለመወጣት ማረጋገጫ፣
  • 2.3 የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር (TIN) እና የተጨማሪ እሴት ታክስ የምዝገባ  የምስክር ወረቀት፣
  • 2.4 የጨረታ ማስከበሪያ የጠቅላላ ዋጋውን ቫትን ጨምሮ 2% በባንክ በተረጋገጠ CPO ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ማስያዝ ይኖርበታል፣ ነገር ግን የሚያስይዘው ማስከበሪያ ከብር 500,000.00 (አምስት መቶ ሺህ ብር) መብለጥ የለበትም።
  • 2.5 ድርጅቱ ከአሸናፊው ድርጅት ንብረቱን ከመረከቡ በፊት ናሙና አስቀርቦ የዕቃዎችን ትክክለኛነት የጥራት ቴስት በማሠራት እና በድርጅቱ አማካሪዎች በማረጋገጥ ትክክለኛነቱን ሲያሟላ ብቻ ይረከባል።ከህጋዊ ተቋማት ለሚደረግ የጥራት ማረጋገጫ ክፍያ በሻጭ ይሸፈናል።
  • 2.6. በጨረታው ቅር የተሰኘ ተጫራች የጨረታ ውጤቱከተገለጸለት ቀን ጀምሮ 3 የሥራ ቀናት ውስጥ ብቻ ቅሬታውን ማቅረብ ይችላል።
 3.  የጨረታ ውድድሩን አሸናፊ የሚሆነው ድርጅት እቃዎችን በራሱ ወጪ ፕሮጀክቶቹ በሚገኙበት ከተማ (በየሎቱ /በተናጠል/ በተጠቀሰው ማስረከቢያ ቦታ) ድረስ በራሱ ትራንስፖርት አጓጉዞ በማቅረብ ያስረክባል።
 4. የጨረታ አሸናፊው ለአሸነፉበት ጠቅላላ ዋጋ ቫትን ጨምሮ 10% የመልካም ሥራ አፈጻጸም ዋስትና /የውል ማስከበሪያ/ በባንክ በተረጋገጠ CPO ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ያስይዛል።
 5.  የጨረታ ሰነዱ ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ 45 ተከታታይ ቀናት ፀንቶ ይቆያል።
 6. የጨረታ ተወዳዳሪዎች በሌሎች ተወዳዳሪዎች ዋጋ ላይ ተንተርሶ ማቅረብ  አይችሉም።
 7. በጨረታ ሠነዱ በእያንዳንዱ ገጽ እና ፖስታው ላይ ፊርማና የድርጅቱ ማህተም ሊኖር ይገባል።
 8.  ድርጅቱ የጨረታ አሸናፊ ከሆነው አቅራቢ የጨረታውን ይዘት ሳይቀይር ከገዛው ዕቃ መጠን ላይ በየሎቱ፣ ጠቅላላ እቃ ዓይነትና መጠን ወይም በእያንዳንዱ የእቃ ዓይነትና መጠን ለግዥ ጠቃሚነው ብሎ ከታመነ ዉል ሲይዝ 50% ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል።ከውለታ በኋላ 50% ሊጨምር ይችላል።
 9. ከጨረታ ሳጥን መዝጊያ ቀንና ሰዓት ዘግይቶ የቀረበ ተጫራች ተቀባይነት አይኖረውም።
 10. አሸነፊ የሚሆነው ተጫራች ውለታ ወስዶ ናሙና ለአማካሪ በማቅረብ ሲፀድቅለት