Aluminium Products / Aluminium Works and Installation / Building and Finishing Materials / Building Construction / Finishig Works

የአማራ ህንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ለሚገነባው ለባ/ዳር ዋናው ቢሮ ግንባታ አገልግሎት የሚውል መስታወት አቅርቦትና ገጠማ ህጋዊና ብቃት ያላቸውን ፋብሪካዎችና አቅራቢዎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለማሰራት ይፈልጋል

የግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ቁጥር 58/2012

 1. የአማራ ህንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ለሚገነባው ለባ/ዳር ዋናው ቢሮ ግንባታ አገልግሎት የሚውል መስታወት አቅርቦትና ገጠማ ህጋዊና ብቃት ያላቸውን ፋብሪካዎችና አቅራቢዎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለማሰራት ይፈልጋል፡፡ ስለዚህ በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ተጫራቾች መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን እየገለጽን፤ የጨረታ ሰነዱን /ዳር ከተማ አማራ ህንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ቀበሌ 11 ኮብል አክሲዮን ማህበር ፊት ለፊት ቢሮ ቁጥር 11 የማይመለስ ብር 100.00 /አንድ መቶ ብር/ በመክፈል ማስታወቂያው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ16 ተከታታይ ቀናት መውሰድ ይችላሉ፡፡ የጨረታው ውድድር በሎት/በምድብ ድምር ዋጋየሚታይ ሲሆን በአንድ ሎት/ምድብ/ ለተጠየቁ እቃዎች ለሁሉም (ሙሉ በሙሉ) ዋጋ መሙላት እንዳለባችሁ እናሳስባለን፡፡ ነገር ግን ለድርጅቱ የተሻለ ጥቅም ያስገኛል ተብሎ ከታመነበት በድርጅቱ መመሪያ ገጽ 10 አንቀጽ 14.2.1 ተራ ቁጥር 4 መሰረት ውድድሩን በነጠላ ዋጋ በማወዳደር ዝቅተኛ የሆነውን በመምረጥ ግዥ ሊፈፅም ይችላል፡፡ የጨረታ ሰነዱን አአ 4 ኪሎ ፕሬስ ድርጅት ጀርባ በሚገኘው በአ/ ማስተባበሪያ /ቤት ቢሮ መግዛት (መውሰድ) የሚቻል መሆኑን እንገልፃለን ስለ / /ቤቱ መረጃ ለመጠየቅ ስልክ ቁጥር 0911934148 / 0918800364፡፡
 2. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ኦርጅናልና ኮፒውን በመለየት በተለያዩፖስታዎች በጥንቃቄ በማሸግ ማስታወቂያው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 16ኛው ቀን (16 ተከታታይ ቀናትን በመቁጠር) ከቀኑ 800 ሠዓት ድረስ ብቻ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡16ኛው ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀን እስከ ቀኑ 800 ሠዓት ድረስ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
 3. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ጨረታው በተዘጋበት ቀን ከቀኑ 830 ሠዓት በድርጅቱ ቢሮ ቁጥር 18 ይከፈታል፡፡ በሚቀርበው የጨረታ ሰነድ ማሟላት ያለበት፡

  • 3.1 በዘርፉ የንግድ ስራ ፈቃድና ለዘመኑ ስለመታደሱ ማረጋገጫ፣
  • 3.2. ማንኛውም የወቅቱን የመንግስት ግብር ለመክፈሉ ወይም ሌሎች ግዴታዎችን ስለመወጣት ማረጋገጫ፣
  • 3.3 የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር (TIN) እና የተጨማሪ እሴት ታክስ የምዝገባ የምስክር ወረቀት፣
  • 3.4 የጨረታ ማስከበሪያ የጠቅላላ ዋጋውን ቫትን ጨምሮ 2% በባንክ በተረጋገጠ ቼክ (CPO) ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ማስያዝ ይኖርበታል፣ ነገር ግን የሚያስይዘው ማስከበሪያ ከብር 500,000.00 (አምስት መቶ ሺህ ብር) መብለጥ የለበትም፡፡
  • 3.5 ድርጅቱ፤ ከአሸናፊው ድርጅት ንብረቱን ከመረከቡ በፊት ናሙና አስቀርቦ የዕቃዎችን ትክክለኛነት የጥራት ቴስት በማሰራት እና በድርጅቱ አማካሪዎች በማረጋገጥ ትክክለኛነቱን ሲያሟላ ብቻ ይረከባል፡፡ ከህጋዊ ተቋማት ለሚደረግ የጥራት ማረጋገጫ ክፍያ በሻጭ ይሸፈናል፡፡
  • 3.6. በጨረታው ቅር የተሰኘ ተጫራች የጨረታ ውጤቱ ከተገለፀለት ቀን ጀምሮ 3 የስራ ቀናት ብቻ ቅሬታውን ማቅረብ ይችላል፡፡
 4. የጨረታ ውድድሩን አሸናፊ የሚሆነው ድርጅት እቃዎችን በራሱ ወጪ ፕሮጀክቶቹ በሚገኙበት ከተማ (በሎቱ፡ በተጠቀሰው ማስረከቢያ ቦታ) ድረስ በራሱ ትራንስፖርት አጓጉዞ ገጥሞ ያስረክባል፡፡
 5. የጨረታ አሸናፊው ለአሸነፉበት ጠቅላላ ዋጋ ቫትን ጨምሮ 10% የመልካም ስራ አፈጻጸም ዋስትና /የውል ማስከበሪያ/ በባንክ በተረጋገጠ ቼክ (CPO) ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ያስይዛል፡፡
 6. የጨረታ ሰነዱ ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ 45 ተከታታይ ቀናት ፀንቶ ይቆያል፡
 7. የጨረታ ተወዳዳሪዎች በሌሎች ተወዳዳሪዎች ዋጋ ላይ ተንተርሶ ማቅረብ አይችሉም፡፡
 8. በጨረታ ሠነዱ በእያንዳንዱ ገጽ እና ፖስታው ላይ የድርጅቱ ፊርማና ማህተም ሊኖር ይገባል፡፡
 9. ድርጅቱ የጨረታ አሸናፊ ከሆነው አቅራቢ የጨረታውን ይዘት ሳይቀይር ከገዛው ዕቃ መጠን ላይ በሎቱ ጠቅላላ እቃ አይነትና መጠን ወይም በእያንዳንዱ የእቃ አይነትና መጠን ለገዥ ጠቃሚ ነው ብሎ ከታመነ ውል ሲይዝ 50% ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል፡፡ ከውለታ በኋላ 50% ሊጨምር ይችላል፡፡
 10. ከጨረታ ሳጥን መዝጊያ ቀንና ሰዓት ዘግይቶ የቀረበ ተጫራች ተቀባይነት አይኖረውም፡፡
 11. አሸናፊ የሚሆነው ተጫራች ውለታ ወስዶ ናሙና ለአማካሪ በማቅረብ ሲፀድቅለት ብቻ ያቀርባል፡፡
 12. ውድድሩ በሎት ድምር አሸናፊ የሚል ቢሆንም ገዥ ድርጅቱን የሚጠቅም ሆኖ ከተገኘ በነጠላ ዋጋ በማወዳደር አሸናፊ ሊመርጥ ይችላል፡፡
 13. ድርጅቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ በህግ የተጠበቀ