የቅምብቢት ወረዳ ፍርድ ቤት በ2013 በጀት ዓመት የተለያዩ እቃዎች አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል