Construction Machinery / Construction Machinery and Equipment / Machinery and Equipment / Others / Vehicle

የሲዳማ መንገዶች ባለሥልጣን በሥሩ ለሚያስገነባቸው መንገዶች አገልግሎት የሚውሉ የኮንስትራከሽን እና ኢንጅነሪንግ መሣሪያዎች መገልገያ ማለትም ገልባጭ መኪና እስከነ ሎደሩ ኪራይ ብቁ ተጫራቾችን አወዳድሮ መከራየት ይፈልጋል

ግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ቁጥር ሲመባ /001/2013

የሲዳማ መንገዶች ባለሥልጣን በሥሩ ለሚያስገነባቸው መንገዶችአገልግሎት የሚውሉ የኮንስትራከሽን እና ኢንጅነሪንግ መሣሪያዎች መገልገያ ማለትም ገልባጭ መኪና እስከነ ሎደሩ ኪራይ ብቁ ተጫራቾችን አወዳድሮ መከራየት ይፈልጋል።

በመሆኑም:

  1. ተጫራቾች የኪራይ በጨረታው ለመሳተፍ የሚያስችለውንየዘመኑን ግብር የተከፈለበትን ከሚፈለገው ኣገልግሎትየተዛመደ የንግድ ሥራ ወይም የአገልግሎት ሥራ ፈቃድ፣የአቅራቢነት የምስከር ወረቀት፣መንግስት መ/ቤቶች |በሚያወጡት ጨረታ ላይ መካፈል የሚያስችል ምስክርወረቀት፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ የምዝገባ ምስክር ወረቀትማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
  2. ተጫራቾች ዋጋቸውን በታሸገ ኤንቨሎፕ የፋይናንሻልፕሮፖዛሉንና ቴክኒካል ፕሮፖዛሉን በአንድ ፖስታ በማድረግአንድ ዋና እና አንድ ኮፒ «ኦርጅናል» እና «ኮፒ» በማለት እናየጨረታ ማስከበሪያውንም በተለየ ፖስታ ለብቻው ማቅረብይኖርባቸዋል፡፡
  3. ተጫራቾች ሰነዱን የማይመለስ ብር 200.00 /ሁለት መቶብር /በመክፈል ከባለስልጣኑ ዋና መ/ቤት የቢሮ ቁጥር 06መውሰድ ይችላሉ::
  4.  የጨረታው አሸናፊ የሚወሰነው በጨረታ ሰነዱ ውስጥበተመለከቱት መስፈርቶች መሠረት ሲሆን ጨረታውዜግነትን ሳይመለከት ለማንኛውም አቅራቢ ክፍት ነው።
  5. አቅራቢዎች ጨረታውን ለዚህ ተግባር በተዘጋጀ ሳጥን ገቢየሚያደርጉበት ይህ ማስታወቅያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 15ኛው ቀን ከቀኑ 8፡00ሰዓት ድረስ ይሆናል፡፡ ጨረታው በዚያኑ ቀን ከቀኑ 8፡30ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው ባሉበት ይከፈታል፡፡ ዕለቱ የሥራ ቀን ካልሆነ በሚቀጥለው የሥራ ቀንይሆናል፡፡
  6.  ተጫራቾች በሚጫረቱት እያንዳንዱ መንገድ ብዛት ልክየጠቅላላ ዋጋ 0.5% የጨረታ ማስከበሪያ በባንክ በተረጋገጠቼክ ወይም በቅድመ ሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ የባንክ ዋስትናከጨረታ ሰነዳቸው ጋር በማያያዝ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ ከዚህ ውጭ በኢንሹራንስ ወይም በሌላ መልክየሚቀርብ የጨረታ ማስከበሪያ ተቀባይነት የለውም::
  7. ተጫራቾች ከሦስት መንገድ በላይ ዋጋ ማቅረብ አይችሉም፡፡
  8. ተጫራቾች በወጣው በጨረታው መስፈርት መሰረትጨረታቸውን ማቅረብ አለባቸው:: ከጨረታው በመስፈርትውጭ የሚቀርብ ማንኛውም ጨረታ ተቀባይነት የለውም።
  9. መ/ቤቱ የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊልየመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው::
  10. ለበለጠ መረጃ ተጫራቾች የሚከተለውን አድራሻ መጠቀምይችላሉ።

ሲዳማ መንገዶች ባስሥልጣን  ቅ/ን/አስ/ደጋፊ የሥራ ሂደት

ስልክ ቁጥር -0462128446 ፋክስ 0462125888

ሀዋሳ ኢትዮጵያ

የሲዳማ መንገዶች ባስሥልጣን