Jimma Posted on October 16, 2020 Login to bookmark this Tender የጨረታ ማስታወቂያ በኦሮሚያ ክልል በጅማ ዞን የሠቃ ጨቆርሳ ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ጽ/ቤት በ2013 በወረዳው ውስጥ ላሉ ሴክተሮች የተለያዩ እቃዎች ግዥ በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል ። በዚሁ መሰረት ፡- በ2013 ዓ.ም በበጀት ዓመት አላቂና ቋሚ የጽ/ቤት መሳሪያዎችን ፤ኤሌክትሮኒክስ፤ የተለያዩ ጎማዎችን እና የተለያዩ የደንብ ልብሶችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ስለሚፈልግ በተጠቀሱት የንግድ ሥራ ዘርፎች ሕጋዊ የሆናችሁ ድርጅቶች እንድትሳተፉ እንጋብዛለን፡፡ ተሳታፊዎች ሕጋዊ የንግድ ፍቃድ ያላቸው የንግድ ፍቃዳቸውን ያሳደሱ እና የዓመቱን ግብር የከፈሉ ዋናና ቅጅ መረጃ አያይዘው ማቅረብ የሚችሉ፡፡ ተወዳዳሪዎች በአቅራቢዎች ዝርዝር ላይ የተመዘገቡበትን መረጃ ማቅረብ የሚችሉ። ተወዳዳሪዎች ተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ተመዝጋቢ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ መረጃ ማቅረብ የሚችሉ። በጨረታ የሚሳተፉ ተወዳዳሪዎች ከሙስናና ከብዝበዛ ድርጊት የፀዱ መሆን አለባቸው፡፡ ተወዳዳሪው (ዋ) ጨረታውን ለማሰናከል ከሞከሩ ከጨረታው ውጭ ይሆናሉ። ለወደፊትም በመንግስት የግዥ ጨረታ ላይ አይሳተፉም ፣ ለጨረታ ማስከበሪያ ያስያዙት ገንዘብም አይመለስም። በኢትዮጵያ ደረጃ መዳቢዎች የተረጋገጠ ዕቃ ማቅረብ የሚችል መሆን አለበት ። ተወዳዳሪዎች የጨረታ ሰነድ ከተከፈተ በኋላ […]

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field