Generators

አያት አክሲዮን ማህበር ተገንብተው ለተጠናቀቁ አፓርታማ የመኖሪያ ቤቶች ላይ ተገጥመው የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚሰጡ ከ400 እስከ 1340 KVA አቅም ያላቸው ብዛት 8 ጀነሬተሮችን ለመግዛት ይፈልጋል

የጨረታ ማስታወቂያ 

አያት አክሲዮን ማህበር ተገንብተው ለተጠናቀቁ አፓርታማ የመኖሪያ ቤቶች ላይ ተገጥመው የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚሰጡ ከ400 እስከ 1340KVA አቅም ያላቸው ብዛት 8 ጀነሬተሮችን ለመግዛት ይፈልጋል፡፡ 

የተጠቀሱትን ጀነሬተሮች ማቅረብ የምትችሉ ድርጅቶች ቴክኒካል ቴክኒካል ስፔስፊኬሽን እና አይነት የሚገልፀዉን ሰነድ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 7 ተከታታይ የስራ ቀናት ከአክሲዮን ማህበሩ ዋና መስሪያ ቤት ተገኝታችሁ በመውሰድ በጨረታው እንድትሳተፉ እንጋብዛለን፡፡ 

  • አደራሻ፡- ወሰን መንገደ ኖክ ማዲያ አስፍ ብሎ አንደኛ ፎቅ የቢሮ ቁጥር 108 
  • ስልክ ቁጥር፡0911-23-84-17