አክስዮን ማህበራችን 22 ማዞሪያ (ገብርኤል ሆስፒታል) አካባቢ መገንባት ለሚፈልገዉ B+G+12 ሕንጻ ደረጃ 4 እና ከዚያ በላይ ያሉ ኮንትራክተሮችን መዝግቦ በ Shor t List መምረጥ ይፈልጋል

አክስዮን ማህበራችን 22 ማዞሪያ (ገብርኤል ሆስፒታል) አካባቢ መገንባት ለሚፈልገዉ B+G+12 ሕንጻ ደረጃ 4 እና ከዚያ በላይ ያሉ ኮንትራክተሮችን መዝግቦ በ shor t list መምረጥ ይፈልጋል