አንድ መኖሪያ ቤትና 3 ሰርቪስ ቤት የሀራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

አንድ መኖሪያ ቤትና 3 ሰርቪስ ቤት የሀራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ