አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ፋይናንስ ጽ/ቤት በወረዳው ከልል ውስጥ ቢሮ ለመከራየት ይፈልጋል