Construction Machinery and Equipment / Machinery and Equipment / Materials

ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በ2013 በጀት ዓመት የትራክተር ግዥ እና የልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች ግዥ የተለያዩ ዕቃዎችንና አገልግሎቶችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ግዥ ለመፈፀም ይፈልጋል

ግልጽ የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ መለያ ቁጥር 002/2013

ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ 2013 በጀት ዓመት ከዚህ በታች በሎት የተዘረዘሩ የተለያዩ ዕቃዎችንና አገልግሎቶችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ግዥ ለመፈፀም ይፈልጋል፡፡

 1. ሎት 01የትራክተር ግዥ
 2. ሎት 02የልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርት መርጃ መሣሪያዎች ግዥ፡

በዚሁ መሠረት፡-

 1. በመስኩ የታደሰ የንግድ ሥራ ፈቃድ ያላቸው
 2. የዘመኑን ግብር የከፈሉና ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችሉ
 3. የግብር ከፋይነት ሰርተፊኬት (Tin no) ያላቸው
 4. የተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ተመዝጋቢ የሆኑ
 5. በመንግስት ግዥ በአቅራቢነት የተመዘገቡበትን ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ
 6. በማንኛውም የመንግስት ግዥ ላይ እንዳይሳተፉ ያልታገዱ
 7. የአምራች ኩባንያ ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችሉ (Manufactures Authorization Form/MAF/1
 8. ለተለያዩ ከፍተኛ የመንግስትና የግል ድርጅቶች ትራክተሮችንና የልዩ ፍላጐት/አካቶ/ ትምህርት መርጃ መሣሪያዎችን ያቀረቡበት ማስረጃ ማቅረብ የሚችሉ፤
 9. የጨረታ ማስከበሪያ ለሎት – 01 /ትራክተር ግዥ/ብር 100,000.00 / አንድ መቶ ሺህ ብር/ እና ለሎት 02 /የልዩ ፍላጎት /አካቶ/ ትምህርት መርጃ መሣሪያዎች ግዥ ብር 50,000.00 /ሃምሳ ሺህ ብር/ በባንክ በተረጋገጠ ሲፒኦ /CPO/ ወይም በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና /BID-BOND/ ማስያዝ ይኖርባቸዋል:: በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ የተደራጁ ማህበራት ለጨረታ ማስከበሪያ ከአደራጅ /ቤት የሚያቀርቡት ደብዳቤ ለጨረታ ማስከበሪያ የተቀመጠው የገንዘብ መጠን ተገልጾ በቀጥታ ለዩኒቨርሲቲው የተፃፈ ኦርጅናል የዋስትና ደብዳቤ ካልቀረበ ተቀባይነት የለውም ወይም እንደ ማንኛውም ተጫራች የጨረታ ማስከበሪያ ማስያዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡
 10. በሁለቱም ሎቶች ያሸነፏቸውን ዕቃዎች ያለ ምንም ቅድመክፍያ ዩኒቨርሲቲው በሚፈልገው ብዛት ጠቅላላ ዋጋ 10% /አስር ከመቶ/ የውል ማስከበሪያ በማስያዝ ውል መግባት የሚችልና ዕቃዎችን ውል ከገባበት ቀን ጀምሮ በሶስት ወር /ዘጠና ቀናት/ ውስጥ ለማቅረብ ፍቃደኛ የሆኑ፣
 11. በሁለቱም ሎቶች ያሸነፏቸውን ዕቃዎች እስከ ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በራሱ ሙሉ ወጪ እና ትራንስፖርት በማስመጣት በተሟላ መልኩ ገጥመውና ለሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች የአጠቃቀም ስልጠና በመስጠት ዕቃዎቹ በዩኒቨርሲቲው የዕቃ ጥራት ኮሚቴ ጥራቱ ሲረጋገጥ ብቻ ገቢ በማድረግ ክፍያ መቀበል የሚችሉና ፍቃደኛ የሆኑ
 12. ያሸነፏቸውን ዕቃዎች ውል ከገባበት ቀን ጀምሮ በሶስት ወር /ዘጠና  ቀናት/ ውስጥ ማቅረብ የሚችሉ፣
 13. ተጫራቾች ለሁለቱም ሎቶ የማይመለስ ብር 200.00 /ሁለት መቶ ብር/ በቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000245740402 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገቢ በማድረግና የባንክ ገቢ ደረሰኝ በማቅረብ የጨረታ ሰነድ /ሰነዶችን ከአዲስ አበባ ሽሮ ሜዳ አሜሪካን ኢምባሲ ፊት ለፊት የትም/መሳ/ማም/ድርጅት ግቢ ውስጥ ከሚገኘው የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ጉዳይ ማስፈፀሚያ ማስተባበሪያ /ቤትእና ከቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ሰሚናር ህንፃ ግዥ ቡድን ቢሮ መውሰድ ይችላሉ፣
 14. ጨረታው ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን  ጀም 15 ተከታታይ ቀናት ቆይቶ በ16ኛው ቀን ልክ ከጠዋቱ 400 ሰዓት ታሽጎ በእለቱ ልክ ከጠዋቱ 430 ሰዓት በአዲስ አበባ የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ጉዳይ ማስፈፀሚያ ማስተባበሪያ /ቤት እና ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ስተዳደር ሕንፃ 2ተኛ ፎቅ ሴኔት አዳራሽ በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡፡ ሆኖም የተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው አለመገኘት የጨረታውን አከፋፈት ሂደት አያስተጓጉልም፡፡
 15.  ጨረታው በሚከፈትበት ቀን የህዝብ በዓላትና ሌሎች ችግሮች ቢያጋጥሙ በሚቀጥለው የስራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት ይከፈታል፡፡
 16.  ተጫራቾች የጨረታውን መጫረቻ ዋጋ ሲሞሉ ከነ ቫት መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፣
 17.  ተጫራቾች የጨረታውን ዋጋ ሃሳብ በዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው የዋጋ መሙያ ላይ ያለ ምንም ስርዝ ድልዝ በጥንቃቄ መሙላት ይጠበቅባቸዋል፤ ከተሳሳቱ ከፊት ለፊት በፊርማቸዉ ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፣
 18. ተጫራቾች የጨረታውን ሰድ በአንድ ፖስታ ከአንድ ተጨማሪ ኮፒ ጋር ማዘጋጀት የድርጅቱን ሙሉስምና አድራሻእንዲሁምህተም በፖስታ ላይ እና በእያንዳንዱ የዋጋ መሙያ ሰነድ ላይ በማሳረፍ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
 19. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያውን በፖስታ አሽገው የእርጅናል ጨረታ ሰነድ ፖስታ ውስጥ ማቅረብ አለባቸው፡፡
 20. የጨረታ ሰነድን አስመልክቶ ማንኛውንም ማብራሪያ መጠየቅ የሚቻለው ጨረታዉ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከታወጀበት ቀን ጀምሮ ለአስር (10) ተከታታይ ቀናት ብቻ ይሆናል፡፡
 21.  የጨረታ ውጤትን አስመልክቶ ማንኛውንም ቅሬታ ማቅረብ የሚቻለው የጨረታ ውጤት ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ ለሰባት (7) ተከታታይ ቀናት ብቻ ነው፡፡
 22.  ለአሸናፊ ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ሊመለስ የሚችለው ውል ፈጽመው የውል ማስከበሪያ ካስያዙ ብቻ ሆኖ ውል ለመፈጸም ፍቃደኛ ካልሆኑ በግዥ አዋጅ እና የግዥ አፈፃፀም መመሪያ መሠረት ያስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ተወርሶ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል፣
 23. ተጫራቾች በሚያቀርቡት የዋጋ ሃሳብ መሙያ ፎርም ላይ የድርጅቱን ማህተም፣ የድርጅቱ ባለቤት ተወካይ ስም እና ፊርማ በግልጽ ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል፡፡
 24. በዚህ የጨረታ ማስታወቂያ ያልተገለጹ ነገር ግን በእያንዳንዱ ሎት /ጨረታ ሰነድ/ ላይ የተካተቱ ዝርዝር ሀሳቦች በዚህ ጋዜጣ ላይ እንደተገለጸ ይቆጠራል፡፡
 25. ተጫራቾች ለሞሉት ዋጋ ሃሳብ/ ሙሉ ኃላፊነት ይወስዳሉ፡፡
 26. ዩኒቨርሲቲው የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

ለበለጠ  መረጃ በስልክ ቁጥር 047 452 45 88  ደውለው ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡

የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ