በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ የማረሚያ ቤቶች አስ/ር ኮሚሽን የጊዶሌ ማረሚያ ተቋም በ2013 በጀት ዓመት የተለያዩ እቃዎችን መግዛት ይፈልጋል