በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት በሀድያ ዞን የምዕራብ ሶሮ ወረዳ አስ/ጽ/ቤት ለሚያሰራው የአንድ ብሎክ ቢሮ ህንፃ ግንባታ ሥራ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለማሰራት ይፈልጋል

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት በሀድያ ዞን የምዕራብ ሶሮ ወረዳ አስ/ጽ/ቤት ለሚያሰራው የአንድ ብሎክ ቢሮ ህንፃ ግንባታ ሥራ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለማሰራት ይፈልጋል