በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ የስልጤ ዞን ፋይናንስ መምሪያ በ2014 በጀት ዓመት ለዞኑ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ለሚያሰራው ለአሊቾ ውሪሮ ወረዳ አትሌቲክስ መንደር ቀሪ ስራ ለማሰራት ይፈልጋል

በደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ የስልጤ ዞን ፋይናንስ መምሪያ በ2014 በጀት ዓመት ለዞኑ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ለሚያሰራው ለአሊቾ ውሪሮ ወረዳ አትሌቲክስ መንደር ቀሪ ስራ ለማሰራት ይፈልጋል