በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 05 ት/ጽ/ቤት የቤተልሔም ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የጽህፈት መሳሪያዎች፤ የፅዳት ዕቃዎች፣ የኤሌከትሮኒክስ ዕቃዎች፣ የደንብ ልብስ እና ስፌት እንዲሁም ሌሎች አላቂ እና ቋሚ የቢሮ ዕቃዎችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል