Freight Transport / Transportation Service / Vehicle

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምስራቅ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ የግብርና ግብአቶችና ገጠር ፋይናንስ አቅርቦት በድን የአፈር ማዳበሪያ ለማጓጓዝ የትራንስፖርት አገልግሎት ግዥ መፈጸም ይፈልጋል

የአፈር  ማዳበሪያ ለማጓጓዝ የወጣ ጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ ቁጥር ግብ/4330/13

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምስራቅ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ የግብርና ግብአቶችና ገጠር ፋይናንስ አቅርቦት በድን 2013/2014 የምርት ዘመን አገልግሎት የሚውል 1,640,000 አንድ ሚሊዮን ስድስት መቶ አርባ ሺህ ) ኩንታል ኤን ኤስ ቦሮን እና ዩሪያ የአፈር ማዳበሪያ በዞናችን ባሉ 3 ዮኒየኖች በስራቸው ስሚገኙ 247 መሠረታዊ ማኅበራት መጋዘን ድረስ ለማጓጓዝ ብቃት ያላቸውን የትራንስፖርት ድርጅቶች በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ውል ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ እስከ ሐምሌ 30 ቀን 2013 . ድረስ ባለው 6 ወር ጊዜ የሚቆይ የትራንስፖርት አገልግሎት ግዥ መፈጸም ይፈልጋል። ስለዚህ በሥራው  ላይ ለመሳተፍ የምትፈልጉ የደረቅ ጭነት ማመላለሻ ባለንብረቶች ማኅበር/ኢማ፤ በአዲሱ አደረጃጀት የብቃት ማረጋገጫ ከሚመለከተው አካል ማቅረብ የሚችሉ አጓጓዦች የማጓጓዣ ታሪፋችንን በማራገፊያ ጣቢያዎች ዝርዝር መሠረት በታሸገ ፖስታ በማቅረብ በጨረታ መሳተፍ ትችላላችሁ፡፡

በዚህም መሰረት፡

 • ሎት -1  ጎዛምን ዩኒየን የደብረማርቆስ ማዕከላዊ መጋዘኖች በስሩ ባሉ መሰረታዊ ማህበራት /መጋዘን
 • ሎት 2- ሞጣ ዩኒየን፣ ሞጣ ከተማ፣ ከግንደ ይን፣ ቀራንዮ እና ለማሪያም፣ ማዕላዊ መጋዘኖች በስሩ ባሉ መሰረታዊ ማህበራት መጋዘን
 • ሎት 3-ግዮን ዩኒየን ደጀን ማዕካላዊ መጋዘን በስሩ ባሉ መሰረታዊ ማህበራት መጋዘን ሲሆን፤

ተጫራቾች ማሟላት ያለባችው ግዴታዎች ፡-

 1. የንግድ ሚኒስቴር ወይም ቢሮ የታደሰ ንግድ ፈቃድና የዘመኑ የመንግስት ግብር ስለመከፈሉ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማቅረብ የሚችል::
 2. የገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣን ግብር ከፋይነት ምዝገባ ሰርተፊኬት ወይም ቲን ነምበር ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፡፡
 3. በጨረታ የሚሳተፉ ተጫራቾች 70 ኩንታል በላይ የሚጭኑ ተሽከርካሪዎች የሚያቀርቡ ከሆነ ከፌደራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን ተመዝግበው የተደራጁ ሆነው በዘመኑ የታደሠ የብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችሉ፡፡
 4. እንዲህም ተጫራቾች የሚያቀርበት 70 ኩንታል በታች ከሆነ በክልል ትራንስፖርት ቢሮ ተመዝግበው የተደራጁ ሆነው በዘመኑ የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ ማቅረብ የሚችሉ
 5. የተሽከርካሪ ዝርዝር /ተ.ቁ፣ የሰሌዳ ቁጥር፡ የመኪናው ዓይነትና የመጫን አቅም/ የሚያስረዳ ከፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ወይም ከክልል መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ የተሰጠ 2013 . ወቅታዊ የታደሠ ምዝገባ ፈቃድ ማስረጃ ማቅረብ የሚችል፡፡
 6. እቃውን አጠቃሎ የሚያስረክብበትን ቀን እና ጨረታው ጸንቶ የሚቆይበትን ቀን መጥቀስ የአለበት ሲሆን ጨረታው ጸንቶ የሚቆይበትንና የሚያስረከብበትን ቀን ካልገለጸ ገፅ 10 እስከ ገፅ11 የመገምገሚያ መስፈርት በሚለው ርዕስ ስር ከተራ ቁጥር 1 እስከ1 4 በሰነዱ ላይ በተገለጸው መንገድ ለማቅረብ እንደተስማማ ይቆጠራል፡፡
 7. ተጫራቾች በጨረታ ለመሳተፍ ከላይ በተራ ቁጥር 1 እስከ 5 የተጠቀሱትንና የሚመለከታቸውን ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒ ማቅረብ አለባቸው፡፡
 8. የሚጓጓዘውን የአፈር ማዳበሪያ አይነት፡ የመጠን ርቀት በኪሎ ሜትር ዝርዝር መግለጫ ከጨረታ ሰነዱ ማግኘት ይቻላል፡፡
 9. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን በእያንዳንዱ ዩኒየን የማይመለስ ብር 50.00/ሃምሳ ብር/ በመክፈል ምስ/ጎጃም ዞን /ኢኮኖሚ ልማት መምሪያ ቢሮ ቁጥር 7 ማግኘት ይቻላል፡፡
 10. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና /ቢድ ቦንድ/ሚወዳደሩበት የአገልግሎቱን ጠቅላላ ዋጋ ማለትም ለሎት 1(ኣንድ) ብር 489,714.00 (አራት መቶ ሰማንያ ዘጠኝ ሺህ ሰባት መቶ አስራ አራት) ለሎት 2 (ሁለት) ብር 250,607,00 (ሁለት መቶ ሀምሳ ሽህ ስድስት መቶ ሰባት) ለሎት 3. ብር 303,285,000 (ሶስት መቶ ሶስት ሺህ ሁለት መቶ ሰማንያ አምስት) በባንክ በተረጋገጠ የክፍያ ትዕዛዝ /ሲፒኦ/ ወይም በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና በሚወዳደሩበት ዩኒየን ስም ማስያዝ አለባቸው፡፡
 11. ማንኛውም ተጫራች የጨረታ ሰነዱን በአንድ ፖስታ ከዋጋ ማቅረቢያ ጋር በማሸግ በምስራቅ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ በግብርና ግብአትና ገጠር ፋይናንስ አቅ/ቡድን ቢሮ ቁጥር 1 በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ዘወትር በሥራ ሰዓት ማስታወቂያው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 16ኛው ቀን ማለት 3/3/2013. 400 ሰአት ድረስ ነው፡፡ልከ 4 ሰዓት ከአንድ ደቂቃ ሣጥኑ ይታሽጋል፡፡ የጨረታ ሳጥኑ የሚከፈተው በ16ኛው ቀን ማለትም 3/3/2013 . 4:30 /አራት ሰዓት ተኩል ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ምስራቅ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ አዳራሽ ይከፈታል፡፡
 12. አንድ ተጫራች በአንድ ዩኒየን ውስጥ ከተዘረዘሩት ማኅበራት መካከል ከፋፍሎ መጫረት አይችልም ከውድድር ውጭ ያስደርጋል።
 13. መሥሪያ ቤቱ የሚያወዳድረው ለአንድ መሠረታዊ ማህበር ለኣንድ ኩንታል በሚያቀርበው ነጠላ ዋጋ ነው፡፡
 14. የግብርና መምሪያው የተሻለ አማራጭ ከአገኘ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ጨረታውን የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
 15. በጨረታው ለመሳተፍ የሚፈልጉ ስለጨረታው ዝርዝር መረጃ ከፈለጉ ምስራቅ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ ቢሮ ቁጥር 1 ድረስ በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥር 0587716828 በመደወል ማግኘት ይቻላል፡፡

የምስራቅ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ

/ማርቆስ