በን/ስ/ላ/ክ/ከተማ አስተዳደር የወረዳ 5 ጤና ጣቢያ የአላቂ የቢሮ እቃዎች ፡ የፅዳት እቃዎች እና የደንብ ልብስ በግልጽ ጨረታ ተጫራቾችን አወዳድሮ መግዛት (ማሰራት) ይፈልጋል

በን/ስ/ላ/ክ/ከተማ አስተዳደር የወረዳ 5 ጤና ጣቢያ የአላቂ የቢሮ እቃዎች ፡ የፅዳት እቃዎች እና የደንብ ልብስ በግልጽ ጨረታ ተጫራቾችን አወዳድሮ መግዛት (ማሰራት) ይፈልጋል