Addis Ababa Posted on June 27, 2020 Login to bookmark this Tender Lideta Sub City Government Construction Bureau የግንባታ ሥራ የጨረታ ማስታወቂያ  የጨረታ ቁጥር con/002/2012  በልደታ/ክ/ከተማ አስተዳደር ኮንስትራክሽን ጽ/ቤት በተለያዩ ወረዳዎች ለሚያሠራቸው የግንባታ ሥራዎች በጨረታ መሳተፍ ለሚፈልጉ ተቋራጮች አወዳድሮ ማሠራት ይፈልጋል። በመሆኑም ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶች የተሟላ የሰው ኃይልና ማሽነሪዎች በማቅረብ በተጨማሪም የሚቀጥሉትን መስፈርቶች በማሟላት የጨረታ ሰነዱን መውሰድ ይቻላል፡፡  ሎት የፕሮጀክቱ ስም የሚገኙበት ወረዳ የተቋራጮች ደረጃ የጨረታ ሰነድ መሸጥ የሚጀምርበት ቀን የጨረታው  የሚዘጋበት ቀን     የጨረታው ሰነድ የሚከፈትበት ቀን ሰዓት እና ቦታ 1 ወረዳ 8 አስተዳደር አጥር ሥራና ጥበቃ ቤት ግንባታ 8 GC/BC 7 እና ከዚያ በ ላይ   ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 7 ተከታታይ የሥራ ቀናት ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 8ኛው ቀን ጠዋት 4፡00 ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 8ኛው ቀን ጠዋት 4፡30 በክ/ከተማው አዳራሽ 3ኛ ፎቅ   2 ወረዳ 9 የሽንት ቤት እድሳት ሥራ 9 3 የወረዳ 7 አስተዳደር ጽ/ቤት የአጥርና ጥበቃ ቤት ሥራ […]

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field