ረጲ ሳሙናና ዲተርጀንት ኃ/የተ/የግ/ ማህበር FORKLIFT ባለበት ሁኔታ በጨረታ መሸጥ ይፈልጋል