ሜሪዲያን ኮምቬንሽን ሴንተር የተለያዩ የሥራ ዘርፎች ከእነሙሉ እቃው ማከራየት ይፈልጋል

ሜሪዲያን ኮምቬንሽን ሴንተር የተለያዩ የሥራ ዘርፎች ከእነሙሉ እቃው ማከራየት ይፈልጋል