Building and Finishing Materials / Building Construction / Cleaning and Janitorial Equipment and Service / Computer and Accessories / Consumable Goods / Equipment and Accessories / Finishig Works / Garments and Uniforms / Generators / Laboratory Equipment and Chemicals / Machinery / Materials / Office Furniture / Office Machines and Accessories / Office Machines and Computers / Others / Stationery / Steel Raw Materials and Products / Textile

መ/ዓለም 2ኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤት አላቂ የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች፣የደንብ ልብስ፣ አላቂ የፅዳት እቃዎች፣ ቋሚ ዕቃዎች ፣ ኤሌክትሮኒክስ እና ቋሚ እቃዎች አላቂ የትምህርት እና የላብራቶሪ እቃዎች የተለያዩ እቃዎችን መግዛትና ማሰራት ይፈልጋል

የጨረታ ማስታወቂያ

በኮልፌ ቀራንዮ /ከተማ የቀራንዮ /ዓለም 2 ደረጃና መሰናዶ /ቤት

ከዚህ በታች የተመለከቱት ዕቃዎችን ለመግዛት፣የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ጥገና እና ሰርቪስ ለማሰራት እና የተለያዩ ግንባታዎችና ብረታ ብረቶችን ለማሰራት በወጣው ግልፅ ጨረታ ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀ የጨረታ አፈፃፀም መመሪያ

 1. ሎት ኣንድ አላቂ የቢሮ መገልገያ ዕቃዎች
 2. ሎት ሁለት የደንብ ልብስ
 3. ሎት ሶስት አላቂ የፅዳት እቃዎች
 4. ሎት አራት ቋሚ ዕቃዎች
 5. ሎት አምስት ኤሌክትሮኒክስ እና ቋሚ እቃዎች
 6. ሎት ስድስት አላቂ የትምህርት እና የላብራቶሪ እቃዎች
 7. ሎት ሰባት የፕሪንተር፣የፎቶኮፒ ማሽን፣የማባዣ ማሽን ፣የሲስተም ዩኒት፣የጄኔሬተር እና የላፕቶፕ ኮምፒዩተር ጥገና እና ሰርቪስ
 8. ሎት ስምንት የተለያዩ የድንጋይና የብሎኬት ግንባታዎች፣ የተለያዩ የብረታ ብረት ስራዎች፣የአርማታ፣የሊሾና የልስን ስራዎች፣የቁፋሮ ስራዎች እና የፊኒሺንግ ስራዎች፡፡

እያንዳንዱ ተጫራች የሚከተሉትን ነጥቦች በመረዳት የጨረታው ሰነዳቸውን በዚህ መመሪያ መሰረት አሟልተው እንዲያቀርቡ ያስፈልጋል፡፡

 1. ተጫራቾች የዘመኑን ግብር የከፈሉበትንና አግባብነት ያለው በዘመኑ የታደሰ ንግድ ፈቃድ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት / ወይም ከአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በዕቃ አቅራቢነት የተመዘገቡበትን የምስክር ወረቀትና የቫት ተመዝጋቢ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ መረጃ ከጨረታው ሰነድ ጋር አያይዘው ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 2. የጨረታ ሰነዱ በፖስታ ታሽጎ ለዚህ ተብሎ በተዘጋጀው ቢሮ ቁጥር 4 የጨረታ ሳጥን ውስጥ የጨረታ መረከቢያ ሰዓት ከመድረሱ በፊት መግባት ይኖርበታል፡፡
 3. ተጫራቾች እላይ ከተራ ቁጥር 1 -8 ከተዘረዘሩት የጨረታ ዓይነቶች በሙሉ ወይም በከፊል መጫረት ይችላሉ፡፡
 4. ተጫራቾች በሚወዳደሩበት የጨረታ ዓይነት ውስጥ የተዘረዘሩትን ዕቃዎች ቫትን ጨምሮ የእያንዳንዱን ዕቃ ዋጋንና የጠቅላላውን ዋጋ በግልፅ ማስፈር አለባቸው፡፡
 5. ለጨረታው ለሚወዳደሩበት ጠቅላላው 3000.00/ ሶስት ሺህ ብር ብቻ/ CPO በኮ///ከተማ ቀራኒዮ /ዓለም 2 ደረጃና መሰናዶ /ቤት ስም በማሰራት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 6. ተጫራቾች የተዘጋጀዉን የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 100.00/አንድ መቶ ብር/ በመክፈል ይህ ጨረታ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀናት ውስጥ ዘወትር በስራ ሰዓት ከቢሮ ቁጥር 04 መግዛት ይችላሉ
 7.  እያንዳንዱ ተጫራች ስለሚያቀርባቸው ዕቃዎች አጭር መግለጫ ማለትም የዕቃው አምራች ድርጅት ስም፡ የተመረተበት አገር የተመረተበት ዓም መግለፅ አለበት፡፡
 8. ተጫራቾች ሙሉ ስማቸውን አድራሻቸውንና ፊርማቸውን በእያንዳንዱ የሰነዱ ገፅ ላይ በማኖር በማህተም ማረጋገጥ አለባቸው፡፡
 9. ተጫራቾች በጨረታው የሚወዳደሩበት የጨረታ ዓይነት ለይተው መፃፍ አለባቸው፡፡
 10. በጨረታው አሸናፊ ሆኖ የተመረጠው ድርጅት ከስራ ሂደቱ ጋር በሚገባው ውል መሰረት ዕቃዎቹን እንዲያስገባ ሲታዘዝ አሸናፊው ተጫራች የውል ማስከበሪያ 2000.00(ሁለት ሺህ ብር ብቻ) በመስሪያ ቤታችን ስም ማስያዝ ይኖርበታል፡፡
 11. አሸናፊው ድርጅት ከስራ ሂደት ጋር ውል እንዲፈፀምና የውል ማስከበሪያውን ካስያዘ በኋላ ለጨረታ ማስከበሪያነት የተያዘው ገንዘብ ተመላሽ ይደረግለታል፡፡
 12. በዚህ ጨረታ ላይ የሚቀርብ ማንኛውም የመወዳደሪያ ዋጋ ቢያንስ 60 ቀናት ፀንቶ የሚቆይ ይሆናል፡፡
 13. የጨረታ ሳጥኑ ከተዘጋ በኋላ የሚቀርብ የመጫረቻ ሰነድ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡
 14. የመጫረቻ ሰነድ የማስረከቢያ የመጨረሻ ቀን እስከ 15/1/2013 እስከ 1100 ሰዓት ድረስ ብቻ ይሆናል የጨረታው ሳጥን የሚከፈተው በ18/1/2013. 400 ሰዓት ተጫራቾችና ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ቢሮ ቁጥር 4 ይሆናል፡፡ ተጫራቾች ሚጫረቱባቸው ለእያንዳንዱ ዕቃ ከጨረታው መዝጊያ ሰዓት በፊት ናሙናዎቹን ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
 15.  የመ/ቤቱ የዕቃ ጥራት ተቆጣጣሪ ኮሚቴ /የቴክኒክ ኮሚቴ/ የቀረቡትን የዕቃዎቹን ጥራት አይቶ /ቤቱ ጥራቱ የጎደለው ነው ብሎ ካመነ ዕቃው እንዲመለስ ማድረግ ይችላል፡፡
 16. የጨረታው አሸናፊ ድርጅት /ድርጅቶች/ ማሸነፉ እንደተገለፀለት በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ቀርቦ ውል ካልፈፀመ ለጨረታ ማስከበሪያ ያስያዘው ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ሆኖ /ቤቱ እንደ ምርጫው 2 የወጣውን ተወዳዳሪ ሊጋብዝ ይችላል፡፡
 17. የግዥ ውል በሚፈፀምበት ጊዜ /ቤቱ በጨረታ ሰነዱ ላይ የተመለከተውን የዕቃ ብዛት እስከ 20 በመቶ ሊጨምር ወይም ሊቀንስም ይችላል፡፡
 18. /ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በድርጅቱ የስራ ቦታ በመገኘት የዕቃዎችን ጥራትና የድርጅቱን አቅም ለመገምገም ቢፈልግ ድርጅቱ የመተባበር ግዴታ አለበት ፡፡
 19.  አልፎ አልፎ የተመለከቱት የዕቃዎች ልዩ መለያ በጠያቂ /ቤቶች ፍላጎት መሰረት ብቻ የዕቃውን የጥራት ደረጃ ለማመልከት የቀረበ ስለሆነ ማንኛውም ተጫራች ተመሳሳይና ከነዚህ የተሻሉ ዕቃዎችን ማቅረብ ይችላል፡፡
 20. ተወዳዳሪ ድርጅቶች ለውድድር የሚያቀርባቸውን ዕቃዎች ዓይነት ልዩ መለያ በሚለው ኮለም ውስጥ መፃፍ ይኖርበታል፡፡
 21. ለውድድር የሚቀርበው የጨረታ ሰነድ ኮፒ ከኦርጅናል ሰነድ ጋር አብሮ መቅረብ ይኖርበታል
 22. በመ/ቤታችን ለዕቃ ጥራት ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ በመሆኑ ተወዳዳሪዎች የተሻለ ጥራት ያላቸውን ዕቃዎች እንዲያቀርቡ ይበረታታሉ፡፡
 23. ማንኛውም ተጫራች በጨረታ አፈፃፀም ሂደት ቅሬታ ካለው ለመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ ቅሬታውን በጽሑፍ ማቅረብ ይችላል
 24. ማንኛውም ተጫራች ከዚህ መመሪያ ውጪ ሙስናና ከሙስና ጋር የተያያዙ ድርጊቶችን ቢፈፀም ወይም በህገ ወጥ መንገድ ለማሸነፍ ቢሞከር ወዲያውኑ ከጨረታው ይሰረዛል ያስያዘውም ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ይደረጋል፡፡
 25. በመሆኑም በኢትዮጵያ ሕጎች የተደነገጉትን የሚያከብር መሆኑን በማረጋገጥ ከጨረታ ሰነዱ ጋር ተያይዞ የሚገኘውን ሙስና ላለመፈፀም ቃል የሚገባበትን ቅፅ በተጫራቹ ተሞልቶና ተፈርሞ ከጨረታ ሰነዱ ጋር ማቅረብ ይኖርበታል
 26. ለማጭበርበር የሞከረ ተጫራች ከጨረታው ይሰረዛል፡፡
 27. ለጥገና እና ለሰርቪስ በጨረታው አሸነፈ ሆኖ የተገለፀለት አካል ማሸነፉ እንደተገለፀለት ከመ/ቤቱ ጋር በአምስት(5) ቀናት ውስጥ ቀርቦ ውል መፈፀም አለበት፡፡
 28. ለጥገና በጨረታው አሸናፊው ድርጅት አስፈላጊ የሆነውን እቃ በገበያዉ ዋጋ መሰረት ማስገባትና መጠገንም ሆነ መስራት ይኖርበታል፡፡
 29. ጥገናውን የሚሰራው አሸናፊ ድርጅት የ1ወር ዋስትና መስጠት አለበት፡፡
 30. በግዥ ኣዋጁ መሰረት ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ልዩ አስተያየት ይደረጋል፡፡
 31. /ቤቱ የተሻለ ዘዴ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው::

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 011-8-35-08-51/54 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡

መስሪያ ቤቱ የሚገኝበት ከሆላንድ ኤምባሲ ጀርባ ቀራንዮ /ዓለም ቤተክርስቲያን ሙግቢያ(ቀራንዮ አደባባይ)

በኮልፌ ቀራንዮ /ከተማ ትምህርት መምሪያ ያቀራንዮ

/ዓለም 2 ደረጃና መሰናዶ /ቤት